Here You can find cometition on-line results >>>

Tu są dostępne wyniki zawodów on-line >>>

 

Fot: gdziebyłeś.pl

Competition rules clarification

We plan to fly 3 rounds of F3P-AP19, F3P-Klub and F3P-AFM. 10 best pilots in F3P-AP will fly additional two round of F3P-AF19.
On the end of competition we will fly Pylon Racing.

Calculation program follow the last FAI normalisation rules ("The average score of the top half of competitors shall be awarded 1000 points" etc), No TBL.

Competitor will have three preliminary flights (schedule F3P-AP19), with the best two normalised scores to determine the preliminary ranking. The top 25% of the classified competitors with a minimum of ten  will have two additional flights. These final flights will be flown as a known, finals schedule (schedule F3P-AF19). The total of the best two preliminary flights normalised again to 1000 points will count as one score. This score and the two finals scores will give three normalised scores. The sum of the two best will give the final classification.

 

Wyjaśnienie zasad rozgrywania zawodów.

Planujemy rozegrać po trzy loty w F3P-AP19, F3P-Klub oraz F3P-AFM. 10 najlepszych pilotów F3P-AP poleci dwie rundy F3P-AF19.
Program liczący wyniki uwzględnia najnowsze zasady normalizacyjne FAI („Średni wynik połowy najlepszych zawodników będzie nagrodzony 1000 punktów” itp.).
Nie stosujemy TBL.
Zawodnicy będą lecieli trzy rundy eliminacyjne (program F3P-AP19), dwa najlepsze znormalizowane wyniki określą kolejność po eliminacjach. 25% najlepszych pilotów, lecz nie mniej niż dziesięciu, wykona dwa dodatkowe loty. Te loty będą wykonane zgodnie ze znanym programem finałowym (program F3P-AF19). Dwa najlepsze wyniki eliminacji przeliczone do 1000 punktów dadzą jeden wynik. Ten wynik i dwa wyniki finałowe stworzą trzy znormalizowane wyniki. Suma dwóch najlepszych określi końcową klasyfikację.

 

Indoor AirShow – 2015


PARTNERS & SPONSORS

 
           
Reistration form Registered piilots Information